Rezultati regat 2013Spomladanska regata, Ankaran

  št.jadra ime klub skupaj 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SLO 14989 Kocjančič - Jadek JK Fireball 7,0 1 (2) 1 1 1 1 1 1
2 SLO 14987 Hrvatin - Planinšič JK Burja - JK Fagar 14,0 2 1 2 2 2 (3) 3 2
3 SLO 14984 Pečaver - Gale JK Fireball 22,0 3 3 6 3 (9) 2 2 3
4 SLO 14701 Franič - Pavlin JK Olimpic - JK Burja 35,0 7 (9) 3 4 9 4 4 4
5 SLO 11 Rojc - Jurič JK Živaana - KVŠ Velenje 36,0 6 4 (7) 6 3 5 6 6
6 SLO 14765 Kuntarič - Medved JK Živaana 40,0 4 (9) 4 5 9 6 5 7
7 SLO 14008 Režabek - Tilinger JK Živaana 40,0 5 5 5 (8) 5 8 7 5
8 SLO 1473 Hočevar - Ciglar JK Fireball 48,0 (8) 6 8 7 4 7 8 8

 

Mario Klun, Piran

  št. jadra ime klub skupaj 1 2 3 4
1 SLO 14987 Hrvatin - Planinšič JK Fireball 3,0 (1) 1 1 1
2 SLO 14984 Pečaver - Gale JK Fireball 7,0 2 (3) 3 2
3 SLO 1419 Kralj - Medved JK Živaana 8,0 4 2 2 (5)
4 SLO 14730 Kavčič - Bertok JK Fireball 11,0 3 (4) 4 4
5 SLO 12626 Potočar - Primožič JK Fireball 17,0 7 7 (8) 3
6 CZE 14492 Nemec - Škof JK Živaana 17,0 5 (8) 6 6
7 SLO 14701 Franič - Pavlin JK Olimpic - Burja 18,0 (dsq) 5 5 8
8 SLO 14008 Režabek - Tilinger JK Živaana 20,0 8 6 (10) 9
9 SLO 11 Rojc - Jurič JK Živaana 23,0 8 6 (10) 9
10 SLO 1473 Hočevar - Novak JK Fireball 28,0 9 (10) 9 10
11 SLO 14596 Strmole - Briški JK Živaana 32,0 10 11 11 (dns)
12 SLO 15 Keleb - Keleb JK Fireball 39,0 (dns) dns dns dns

 

Zlato sidro, Izola

  št. jadra ime klub skupaj 1 2 3 4 5
1 SLO 14987 Hrvatin - Planinšič JK Fireball 4,0 1 2 1 1 1
2 SLO 14730 Kavčič - Bertok JK Fireball 10,0 (3) 1 3 3 3
3 SLO 14701 Franič - Pavlin JK Olimpic/JK Burja 12,0 6 (8) 2 2 2
4 SLO 14984 Pečaver - Gale JK Fireball 16,0 2 3 (6) 6 5
5 SLO 14861 Flis - Jurič Kvš Velenje 16,0 4 4 4 (5) 4
6 SLO 14765 Plevnik - Medved JK Živaana 20,0 5 6 5 4 (ocs)
7 SLO 14492 Nemec - Škof JK Živaana 25,0 (9) 5 7 7 6
8 SLO 12626 Potočar - Primožič JK Fireball 30,0 8 7 8 (9) 7
9 SLO 14008 Režabek - Tilinger JK Živaana 33,0 7 9 9 8 (dns)
10 SLO 1473 Hočevar - Novak JK Fireball 40,0 10 10 10 10 (dns)
11 SLO 14596 Strmole - Briški JK Živaana 41,0 11 11 11 (dnf) 8

Državno Prvenstvo, Velenje

mesto št.jadra ime klub skupaj 1 2 3 4 5 6 7
1 SLO 14730 Kavčič - Bertok JK Olimpic 10,0 3 1 2 1 2 (4) 1
2 SLO 14989 Kocjančič - Kocjančič JK Olimpic 12,0 1 2 (8) 2 3 1 3
3 SLO 14987 Hrvatin - Planinšič JK Burja - JK Fagar 12,0 2 3 1 3 1 2 (bfd)
4 SLO 14765 Plevnik - Medved JK Živaana 29,0 (9) 7 4 5 6 5 2
5 SLO 14984 Pečaver - Gale JK Fireball 29,0 5 5 (7) 6 4 3 6
6 SLO 14701 Franič - Pavlin JK Olimpic - JK Burja 32,0 4 6 3 (8) 8 6 5
7 SLO 14492 Nemec - Škof JK FJ Slovenija 43,0 12 4 6 (dnf) 7 7 7
8 SLO 14008 Režabek - Tilinger JK Živaana 44,0 8 8 (ocs) 7 5 8 8
9 SLO 14861 Flis - Jurič KVŠ Velenje 45,0 7 (bfd) 5 4 9 bfd 4
10 SLO 1473 Hočevar - Ciglar JK Fireball 58,0 6 10 11 11 11 (12) 9
11 SLO 11 Rojc - Mešter JK Živaana 62,0 13 11 10 9 10 9 (bfd)
12 SLO 14596 Strmole - Briški JK Živaana 66,0 10 (12) 12 12 12 10 10
13 CZE 14555 Slivar - Ževart JK Živaana 71,0 14 (dnf) 9 10 dns 11 11
14 SLO 12626 Potočar - Primožič JK Fireball 84,0 11 9 (dnf) dns dns dns dns
15 SLO 15 Kelber - Flerin JK Fireball 95,0 15 (dnf) dnf dnf dns dns dns

 

 

Priprave SP, Portorož

Lea Molinari, Piran