Pravila Silver Cup tekmovanja


  1. Silver cup je posebno točkovanje znotraj Slovenskega pokala, za katerega sicer veljajo vsa pravila Slovenskega pokala razen, če ni s temi Pravili določeno drugače.

  2. V točkovanju za Silver cup lahko sodeluje ekipa, ki ima vsaj eno pripadnico ženskega spola.

  3. Najboljša posadka v Silver cup točkovanju prejme do konca naslednje sezone v posest prehodni pokal Fireball Silver cup.

  4. V kolikor posadka, ki tekmuje v Silver cup-u, na posamezni regati za Slovenski pokal ne zadosti kriteriju iz 2. točk teh pravil, dobi v skupnem točkovanju za Silver cup za to regato točke kot neudeležena.