Slovenski pokal Fireball


 1. Tekmovanje za Slovenski pokal Fireball organizira JK Fireball Ljubljana (organizator)..

 2. Organizator ob začetku sezone razpiše seznam regat, ki štejejo za točkovanje Slovenskega pokala.

 3. V tekmovanju za Slovenski pokal Fireball sodelujejo tiste posadke, ki so plačale letno štartnino.

 4. Točkovanje:

  1. Za točkovanje Slovenskega pokala štejejo točke z vseh regat iz 2. točke.

  2. Če je izpeljanih vsaj 6 regat, se na koncu sezone točke najslabše regate odbijejo, vendar se točke pridobljene na Državnem prvenstvu Slovenije in točke pridobljene na regati v tujini v nobenem primeru ne odbijajo.

  3. Slovenski pokal Fireball je točkovan po enostavnem sistemu točkovanja, ne glede na to, kakšen sistem je bil uporabljen na posamezni regati. Pri točkovanju posamezne regate se upoštevajo samo ekipe, ki tekmujejo za Slovenski pokal.

  4. V posadki barke se na posamezni regati lahko zamenja en član posadke. V primeru da se zamenja celotna posadka, se jo šteje kot drugo posadko.

  5. Posadka sme med sezono zamenjati jadrnico.

  6. Neudeležba:

   1. Neudeležena jadrnica dobi točke za DNS+1 za vsak plov, ki šteje na regati.

   2. Udeležena jadrnica je tista, ki je prišla na prizorišče, je prijavljena in izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, ne glede na to, ali je sodelovala na vseh plovih ali ne. Ostale jadrnice so neudeležene.

  7. V primeru, da imata dve barki (ali več) enako število točk, šteje boljša uvrstitev na Državnem prvenstvu, če tam manjkata obe barki, pa število prvih mest, oziroma drugih, če imata enako število prvih mest in tako naprej do končne odločitve.

 5. Organizator bo ob zaključku sezone podelil nagrade prvim trem posadkam, najboljša pa bo do konca naslednje sezone prejela v posest tudi prehodni pokal Fireball..